مناجات امیرالمومنین

خدایا . . .

آبروی مرا به توانگری نگهدار و شخصیت مرا با تنگدستی از بین مبر

تا مبادا از روزی خواران تو روزی بخواهم و از آفریده های بدکردار

طلب مهربانی کنم ؛ و در حالتی قرار گیرم که به تعریف و تمجید کسی که

به من چیزی داده بپردازم و از کسی که مرا از امکاناتی منع کرده بدگویی کنم

امیرالمومنین حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام


/ 112 نظر / 230 بازدید
نمایش نظرات قبلی
محبوبه

مررررررررسی از حضورت و کامنت های قشنگت[گل][گل]

ستایش

خوشحال میشم بهم سربزنید...[لبخند]

شهربانو

خیلی زیبا بود تشکر از حسن انتخابی که داشتید

شهربانو

طولانی ولی ارزش خوندن داره ... ﺁﺧﺮ ﺳﺎﻝ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻮﺩ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻏﺎﯾﺐ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﯾﺎ ﺍﮐﺜﺮﺍً ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﯾﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﻋﯿﺪ ﺑﻮﺩﻧﺪ؛ ﺍﻣﺎ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﯿﭻ ﺗﺎﺧﯿﺮﯼ ﺳﺮ ﮐﻼﺱ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺩﺭﺱ ﺩﺍﺩﻥ ﮐﺮﺩ ... ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﮐﻼﺱ ﺭﻭ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻥ ﺧﯿﻠﯽ ﺁﺭﺍﻡ ﮔﻔﺖ : « ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺁﺧﺮ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ؛ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺲ ﺍﺳﺖ .«! ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻫﻢ ﺩﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺧﻮﺩ ﮐﺸﯿﺪ ! ﻭ ﻋﯿﻨﮑﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮﺭ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺧﻮﺩﺵ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﺭﻭﯼ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺖ ﺍﺳﺘﺎﺩ 50 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺁﻥ ﮐﺖ ﻗﻬﻮﻩﺍﯼ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻦ ﺩﺍﺷﺖ، ﮔﻔﺖ : « ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺗﻮﻧﺴﺘﯿﺪ ﻣﻦ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺭﺱ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﯿﺎﻧﺪﺍﺯﯾﺪ، ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺍﯼ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯾﺘﺎﻥ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻢ : ﻣﻦ ﺣﺪﻭﺩﺍً 21 ﯾﺎ 22 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮﺩﻡ، ﻣﺸﻬﺪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﯾﻢ، ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﻫﺎﯼ ﭼﺮﻭﮎ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﻭ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺳﻮﺧﺘﻪ، ﺩﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺩﯾﺪﻡ ﺩﻟﻢ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﺒﻮﺳﻤﺸﺎﻥ، ﺑﻮﯾﺸﺎﻥ ﮐﻨﻢ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻧﺪﺍﺩﻡ ﺑﺎ ﭘﺪﺭﻡ ﺑﮑﻨﻢ ! ﺍﻣﺎ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺭﺍ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺁﺭﺍﻡ ﺑﻮ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﺑﺮ ﻟﺒﺎﻧﻢ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ . ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻗﺪﺭﯼ ﺑﺎ ﺑﻐﺾ ﮐﻠﻤﺎﺗﺶ ﺭﺍ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﺷﻤﺎ ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻥ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﭘ

شهربانو

گاهی انقدر حرف داری که سکوت میکنی..

مات خدا

اگر خداوند آرزویی در دلت نهاد ، بدان توانایی رسیدن به آن را در تو دیده است . . .

مات خدا

شنیدین میگن کســــی کـــه خـــدا نداره هیچـــــی نداره؟؟ خدایا هیچکسو تنها نزار!!!

دلسوختگان

گاهی وقتا حس میکنی باید باشی ، بمانی ، اما بودنت جز رنج و عذاب چیزی نیست گاهی وقتا محبت که دیدی لبخند میزنی و دوست داری محبت کنی اما محبتت دشنه ای است در دستت برای زخم زدن گاهی وقتا اصلا محبت نکنی بهتر است گاهی وقتا سکوت خود بلندترین فریاد است گاهی وقتا نیاز است که برای به دست آوردن ، دلی بشکنی گاهی وقتا نیاز است در این شکستن با یک دل دیگر پیوند بخوری گاهی وقتا لازم است خرد شوی اما خرد نکنی حقیر شوی اما حقیر نکنی حقیقت را نگویی اما کتمان نکنی گاهی وقتا لازم است که خودت باشی فقط خودت .....